Trend consulting
pic

Vzdelávanie

V oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov organizujeme školenia, semináre, prezentácie a iné vzdelávacie podujatia podľa požiadaviek klienta pod vedením renomovaných lektorov a školiteľov – odborníkov na príslušnú problematiku, ktorí sú často spoluautormi vykladaných právnych predpisov. V kontexte vzdelávacích podujatí organizujme tréningové aktivity zamerané na osobnostný rozvoj a rozvoj zručností v spolupráci s viacerými spoločnosťami,  ktoré sa venujú manažérskemu vzdelávaniu na vysokej profesionálnej úrovni. Všetky vzdelávacie aktivity pre Vás vieme zrealizovať priamo v priestoroch Vašej spoločnosti, v externých kongresových a školiacich priestoroch, ale aj vo forme kvalitných oudoorových vzdelávacích a teambuildingových podujatí v rozličných atraktívnych lokalitách Slovenska i zahraničia.

  • školenia
  • semináre
  • tréningy
  • outdoorové vzdelávacie a teambuildingové aktivity